Användarvillkor och juridiska meddelanden

UnknownPhone.com tillhandahåller en allmän och gratis tjänst för användarna.

Läs noga igenom följande grundläggande regler som styr din användning av webbplatsen. Observera att din användning av webbplatsen utgör ditt ovillkorliga avtal att följa och vara bundet av dessa användarvillkor. Om du ("Användaren") inte samtycker till dem, använd inte webbplatsen, skicka material till webbplatsen eller ladda ner material från dem.

UnknownPhone.com förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande till användaren. Din användning av webbplatsen efter någon sådan ändring utgör ditt ovillkorliga avtal att följa och vara bundet av dessa villkor som ändrade. Av denna anledning uppmanar vi dig att granska dessa användarvillkor när du använder webbplatsen.

Dessa användarvillkor gäller för användning av webbplatsen och omfattar inte någon länkad tredje parts webbplatser. Dessa villkor och vår integritetspolicy, som härmed införlivas som referens, innehåller hela avtalet ("Avtalet") mellan dig och UnknownPhone.com med avseende på webbplatsen. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls.

Tillåtna och förbjudna användningar

Du får använda webbplatsen för att endast dela och utbyta idéer / information med andra användare. Du får inte använda webbplatsen för att bryta mot gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive utan begränsning tillämpliga lagar om antitrust eller annan olaglig handel eller affärsmetoder, federala lagar och statliga värdepapperslagar, förordningar utfärdade av US Securities och Exchange Commission, alla regler för nationell eller annan värdepappersbörs, och alla amerikanska lagar, regler och förordningar som reglerar export och återexport av varor eller tekniska data.

Du får inte ladda upp eller överföra något material som kränker eller missbrukar någon persons upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemlighet, eller avslöjar via webbplatsen all information vars utlämnande skulle utgöra en kränkning av dina sekretessförpliktelser du kan ha.

Du får inte ladda upp några virus, maskar, trojanska hästar eller andra former av skadlig datakod och inte utsätta webbplatsens nätverk eller servrar för orimliga trafikbelastningar eller på annat sätt bedriva uppträdande som bedöms vara störande för den vanliga driften av webbplatsen.

Du är strängt förbjuden att kommunicera på eller via webbplatsen olagligt, skadligt, kränkande, hotande, kränkande, häftigt, trakasserande, lurvigt, vulgärt, obsan, profan, hatligt, bedrägligt, sexuellt uttryckligt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt ostörligt material av alla typer, inklusive, men inte begränsat till, något material som uppmuntrar till uppförande som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt kränka tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

Du är uttryckligen förbjudet att sammanställa och använda andra användares personuppgifter, inklusive adresser, telefonnummer, faxnummer, e-postadresser eller annan kontaktinformation som kan visas på webbplatsen, i syfte att skapa eller sammanställa marknadsförings- och / eller e-postlistor och från att skicka andra användare oönskade marknadsföringsmaterial, antingen via fax, e-post eller andra tekniska medel.

Du är också uttryckligen förbjudet att distribuera användarens personliga information till tredje part för marknadsföringsändamål.

Användarinlämningar / publicering

UnknownPhone.com vill inte ta emot konfidentiell eller proprietär information från dig via webbplatsen. Allt material, information eller annan kommunikation som du skickar eller publicerar ("Bidrag") till webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell.

Användardiskussionslistor och forum

UnknownPhone.com kan, men är inte skyldigt att, övervaka eller granska några områden på webbplatsen där användare överför eller publicerar kommunikation eller kommunicerar enbart med varandra, inklusive men inte begränsat till användarforum och e-postlistor, och innehållet i sådan kommunikation . UnknownPhone.com har dock inget ansvar relaterat till innehållet i sådan kommunikation, oavsett om det uppstår enligt lagarna om upphovsrätt, injurier, integritet, obscenitet eller på annat sätt. UnknownPhone.com kan när som helst redigera eller ta bort innehåll på webbplatsen efter eget gottfinnande.

Användning av personlig identifierbar information

Information som lämnas till webbplatsen regleras enligt UnknownPhone.coms nuvarande sekretesspolicy och den angivna licensen för denna webbplats.

Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information när du registrerar dig på webbplatsen. Det är ditt ansvar att underhålla och snabbt uppdatera denna kontoinformation för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du tillhandahåller någon information som är bedräglig, osann, felaktig, ofullständig eller inte aktuell, eller vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är bedräglig, osann, felaktig, ofullständig eller inte aktuell, förbehåller vi oss rätten att avbryta eller avsluta ditt konto utan föregående meddelande och för att vägra all aktuell och framtida användning av webbplatsen.

Även om delar av webbplatsen kan ses helt enkelt genom att besöka webbplatsen, för att få åtkomst till något innehåll och / eller ytterligare funktioner som erbjuds på webbplatsen, kan du behöva logga in som gäst eller registrera dig som medlem. Om du skapar ett konto på webbplatsen kan du bli ombedd att ange ditt namn, adress, ett användar-ID och lösenord. Du är ansvarig för att upprätthålla lösenordets och kontoens sekretess och är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker i samband med ditt lösenord eller ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av antingen ditt lösenord eller ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Du samtycker vidare till att du inte tillåter andra, inklusive de vars konton har avslutats, att komma åt webbplatsen med ditt konto eller ditt användar-ID. Du ger UnknownPhone.com rätten att överföra, övervaka, hämta, lagra och använda din information i samband med webbplatsens drift och tillhandahålla tjänster till dig. UnknownPhone.com kan inte och påtar sig inget ansvar eller ansvar för all information du skickar in, eller din eller tredje parts användning eller missbruk av information som överförs eller mottas på webbplatsen. För att lära dig mer om hur vi skyddar sekretessen för den personliga informationen i ditt konto, besök vår sekretesspolicy.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, skydda och hålla oskadlig UnknownPhone.com, agenter, leverantörer eller leverantörer från och mot alla fordringar, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatsavgifter, som uppstår från eller är relaterade till din användning eller missbruk av webbplatsen , inklusive, utan begränsning, ditt brott mot dessa villkor, intrång från dig, eller någon annan abonnent eller användare av ditt konto, av någon immateriell äganderätt eller annan rätt för någon person eller enhet.

Uppsägning

Dessa användarvillkor gäller tills de avslutas av någon av parterna. Om du inte längre samtycker till att vara bunden av dessa villkor måste du sluta använda webbplatsen. Om du är missnöjd med webbplatsen, deras innehåll, eller något av dessa villkor och policyer, är ditt enda rättsmedel att avbryta användningen av webbplatsen. UnknownPhone.com förbehåller sig rätten att säga upp eller avbryta din tillgång till och användning av webbplatsen, eller delar av webbplatsen, utan föregående meddelande, om vi anser att vi, enligt vårt eget gottfinnande, strider mot tillämplig lag ; (ii) är skadligt för våra intressen eller intressen, inklusive immateriella rättigheter eller andra rättigheter, för en annan person eller enhet; eller (iii) där UnknownPhone.com har anledning att tro att du bryter mot dessa användarvillkor.

Allmän

UnknownPhone.com gör inga påståenden om att innehållet på webbplatsen är lämpligt eller kan laddas ner. Tillgång till innehållet kanske inte är lagligt av vissa personer eller i vissa länder. Om du går in på webbplatsen utanför USA gör du det på egen risk och ansvarar för att lagarna i din jurisdiktion följs. Bestämmelserna i FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor kommer inte att gälla för dessa villkor. En part får meddela den andra parten endast skriftligen på den partens huvudsakliga verksamhetsställen, uppmärksamhet från den partens huvudsakliga juridiska officer eller på annan adress eller på annan sätt som parten ska ange skriftligen. Meddelandet ska anses givet vid personlig leverans eller fax, eller, om det skickas med certifierat brev med förbetalt porto, 5 arbetsdagar efter postdatumet, eller, om det skickas av en internationell nattkurer med porto förbetald, 7 arbetsdagar efter dagen för utskick. Om någon bestämmelse här anses vara inte verkställbar kommer de återstående bestämmelserna att fortsätta i full kraft utan att påverkas på något sätt. Vidare är parterna överens om att ersätta en sådan icke verkställbar bestämmelse med en verkställbar bestämmelse som närmast närmar sig avsikten och den ekonomiska effekten av den icke verkställbara bestämmelsen. Avsnittsrubriker är endast avsedda för referenssyfte och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver omfattningen eller omfattningen av ett sådant avsnitt. Misslyckandet av UnknownPhone.com att agera med avseende på ett brott mot detta avtal av dig eller andra utgör inte ett undantag och ska inte begränsa UnknownPhone.coms rättigheter med avseende på sådant överträdelse eller eventuella efterföljande överträdelser. Alla åtgärder eller förfaranden som härrör från eller är relaterade till detta avtal eller användarens användning av webbplatsen måste väckas vid domstolarna i Belgien, och du samtycker till exklusiv personlig jurisdiktion och plats för sådana domstolar. Alla anledningar som du kan ha med avseende på din användning av webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter det att anspråket eller talan har uppstått. Dessa villkor anger parternas hela förståelse och överenskommelse och ersätter alla muntliga eller skriftliga avtal eller förståelser mellan parterna, vad gäller deras ämne. Avstående från brott mot någon bestämmelse i detta avtal ska inte tolkas som ett avstående från något annat eller efterföljande överträdelse.

Länkar till annat material

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av oberoende tredje parter. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och referens. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och därför ansvarar vi inte för något innehåll som publiceras på dessa webbplatser. Det faktum att UnknownPhone.com erbjuder sådana länkar bör inte tolkas på något sätt som ett godkännande, godkännande eller sponsring av den webbplatsen, dess innehåll eller de företag eller produkter som det hänvisas till, och UnknownPhone.com förbehåller sig rätten att notera sin brist på anslutning, sponsring eller godkännande på webbplatsen. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartssajter som är länkade till från webbplatsen, gör du detta helt på egen risk. Eftersom vissa webbplatser använder automatiserade sökresultat eller på annat sätt länkar dig till webbplatser som innehåller information som kan anses vara olämplig eller stötande, kan UnknownPhone.com inte hållas ansvarigt för noggrannhet, upphovsrättens efterlevnad, laglighet eller anständighet i material som finns på tredje parts webbplatser, och du avstår härmed oåterkalleligt något krav mot oss med avseende på sådana webbplatser.

Meddelande om eventuella överträdelser av villkor och villkor

Om du tror att material eller innehåll publicerat på webbplatsen kan bryta mot våra villkor, vänligen kontakta oss.

Vår cookie-policy

Nya EU-regler om cookies trädde i kraft den 26 maj 2011. Reglerna anger att cookies endast kan användas av webbplatser där användaren har gett sitt samtycke. Vår cookiepolicy är utformad för att förklara för dig hur och varför vi använder cookies, och för att ge dig information om hur du kontrollerar användningen av cookies.

Vad är kakor?

"Cookies" är små data som en webbplats skickar till din dators hårddisk medan du besöker den webbplatsen. Denna information är anonymiserad och dessa cookies kan inte identifiera dig personligen. De enda cookies som levereras av denna webbplats är alla "tredjepartscookies"; det är de levereras av ett annat företag vars tjänster vi använder, och inte direkt av oss. De tjänster vi använder som använder cookies är Google Analytics och Google Adsense. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartscookies.

Google Analytics (Läs mer)

Vi använder Google Analytics för att förstå hur våra webbplatsbesökare engagerar sig på webbplatsen. Analysdata är anonymiserade och identifierar inte enskilda besökare. Google Analytics hjälper oss att förbättra besökarnas upplevelse genom att förstå faktorer om vår webbplats, till exempel hur många gånger varje sida besöks, hur ofta och hur länge unika användare besöker webbplatsen och vilka sökord användare söker efter för att hitta vår webbplats. Ingen av denna information kan identifiera dig personligen. Du kan välja att avvisa Google Analytics-kakor och du kan också installera Google Analytics Opt-out-tillägg i din webbläsare, vilket förhindrar Google Analytics från att samla in information om dina webbplatsbesök: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout

Google Adsense (Läs mer)

Annonseringen på vår webbplats levereras av Google Adsense. Den här annonseringen använder cookies för att upptäcka allmän information om de sidor du besöker och använder denna information för att tjäna dina annonser som kan vara intressanta för dig. Detta system är anonymt och vet inte vem du är. Vi har inte tillgång till någon av denna information. Om du väljer att inte ta emot reklamkakor ser du fortfarande annonser på vår webbplats, men de kommer inte att skräddarsys för dig. Du kan välja bort riktad annonsering här: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

Hur man kontrollerar användningen av kakor

Om du inte vill acceptera cookies från denna webbplats på din dator kan du:

1) använda Googles verktyg som är länkade ovan för att välja bort Google Analytics och Google Adsense;

2) ta reda på mer information om hur Google Adsense och Google Analytics använder cookies, inklusive opt-out information, från Googles webbplats på: http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics

eller

3) ändra dina säkerhetsinställningar i din webbläsare (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.)

Dessa externa länkar tillhandahålls för din information men vi ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

OM OSS